Styrelseträff för Luftslott.

Vi träffas på i konferenslokalen på Luftslottet och avverkar det som kallas dagoordningen, som skickats  ut till samtliga. Vi serverar tranbärs dricka och krossade drömmar.

MVH/Ordföranden